Medewerkers zijn het goud van je organisatie! Gelukkige en betrokken medewerkers zijn essentieel voor tevreden klanten en positieve resultaten. Gelukkige mensen functioneren beter, zowel in het ‘gewone’ leven als op het werk. Aandacht voor de medewerkers, voor het team is essentieel om hen te inspireren, te motiveren en te behouden.

De workshops en inspiratiesessies geven inzicht, kennis en inspiratie. Ik breng mijn enthousiasme over kleur, uitstraling en werkgeluk graag over. Ik wil medewerkers raken met kleuren, ze bewust maken van hun uitstraling of ze inzicht geven hoe (on)gelukkig ze zijn in het werk. Samen leren en ervaren, talenten ontdekken en/of praten over het wat en waarom van werkgeluk levert zowel voor de medewerkers als de organisatie zelf veel op.

Workshops/Inspiratiesessies

  • Workshop Kleur bekennen
  • Workshop Vergroot je werkgeluk
  • Inspiratiesessie Presenteer jezelf met impact

Workshop Kleur Bekennen

In deze workshop krijgen de deelnemers meer oog voor hun eigen kwaliteiten en die van de ander. Als je iemands kleur kent, zul je zijn/haar kwaliteiten en sterke kanten zien. Waar zijn we goed in? En hoe kunnen we onze kwaliteiten zo goed mogelijk gezamenlijk inzetten? De deelnemers krijgen zelfinzicht , maar vooral ook begrip en herkenning in elkaar. Het resultaat: meer kennis over de taal van kleur, meer begrip voor elkaars talenten, tips om bewuster kleur in te zetten én een verrijkte teamgeest!

Workshop Vergroot je werkgeluk!

Tijdens de workshop maak je op een inspirerende wijze kennis met het thema Werkgeluk. We praten over het wat en waarom van Werkgeluk. Je krijgt meer inzicht hoe (on)gelukkig je bent in je werk. Omdat je zelf een grote invloed hebt om je werkgeluk positief te beïnvloeden, krijg je een aantal instrumenten in handen hoe jij je (nog) gelukkiger kunt gaan voelen, thuis en op het werk!

Inspiratiesessie: Presenteer jezelf met impact

Communiceren doe je altijd, ook als je niets zegt. Een indruk wordt bepaald door uiterlijk, kleur, kleding, lichaamstaal, stemgebruik, houding en gedrag. Wat voor indruk maken jouw medewerkers? Een professionele, toegankelijke en betrokken indruk? Wil je als bedrijf meer halen uit de uiterlijke presentatie van je medewerkers? Dat ze zichtbaar worden en gezien worden als professional?

Wist je dat een eerste indruk al wordt gemaakt in de eerste drie seconden dat je iemand ziet? Dan is het goed om te weten wat iemand uitstraalt. Wil jij er zeker van zijn dat jij en je medewerkers een professionele indruk maken en datgene uitstralen wat past bij jouw bedrijf? Ik geef trainingen bij bedrijven over uiterlijke presentatie, zichtbaarheid en hoe je kleding in kunt zetten als communicatiemiddel zodat je eerste indruk klopt met wie jij bent en wat je met je bedrijf wilt uitstralen.

Ik gebruik de Stijl Succesformule en de methode ‘Kleding als taal’. Door hiermee te werken en de stijlcategorieën als leidraad te gebruiken, kan ik medewerkers duidelijk laten zien hoe ze zich kunnen presenteren op een onderscheidende manier die zowel bij het bedrijf als bij ieder persoonlijk past. Want als een medewerker kan uitstralen wie hij of zij werkelijk is en waar hij/zij voor staat, heeft dit onmiddellijk impact op hem- of haarzelf en op zijn of haar omgeving. Dit geeft je zelfvertrouwen, direct impact en zichtbaar succes!